USA

De Verenigde Staten op het wereldpolitieke toneel

De groei van de Verenigde Staten

De USA zijn een vrij jonge staat die zich in 1776 onafhankelijk verklaarde van Groot-Brittannië. Vanaf dat jaar ging het snel. Op dat moment was nog niet het gehele territorium veroverd, maar dat volgde in de 19e eeuw. In de 20e eeuw was de USA een speler van formaat, door onder andere de uitkomst van beide wereldoorlogen sterk te beïnvloeden. De Koude Oorlog die er op volgde, met de Verenigde Staten als leidende natie aan de kant van het Westen, domineerde de rest van de 20e eeuw. Maar welke rol spelen ze op dit moment in de wereldpolitiek?

De Verenigde Staten op dit moment: een superstaat?

De USA hebben veel invloed op de financiële markten met de dollar als betaalmiddel in de internationale handel.
De USA hebben veel invloed op de financiële markten met de dollar als betaalmiddel in de internationale handel.

De invloed van de USA op de wereldpolitiek is groot. In de VN Veiligheidsraad zijn de USA in het bezit van vetorecht. Ook op andere manieren hebben de USA veel invloed, door bijvoorbeeld een grote rol op de financiële markten met de dollar als betaalmiddel in de internationale handel. Ook militair gezien zijn de USA belangrijk; de Verenigde Staten nemen bijna de helft van de totale defensie-uitgaven wereldwijd voor hun rekening. Tenslotte drukken de Verenigde Staten een groot stempel op de globale cultuur, door de ‘American way of life‘ die wordt gereflecteerd in veel speelfilms en andere cultuuruitingen. De Amerikaanse droom is een belangrijk richtpunt voor wie iets wil bereiken in het leven.

Echter, de macht van de USA wankelt op dit moment. De overheidsuitgaven zijn de afgelopen jaren te hoog geweest, waardoor het land kampt met een vrij hoge staatsschuld. Ook kloppen opkomende economieën als China, India en Brazilië nadrukkelijk op de deur om de USA te beconcurreren als economische en politieke grootmacht. De hoge uitgaven aan de nationale strijdkrachten zouden de USA wel eens op kunnen breken op de lange termijn. Bovendien is daarom allerminst zeker of de Amerikaanse manier van leven wel de manier van leven is, gezien het hoge verbruik van grondstoffen.

Het antwoord ligt in het komende decennium

Tijdens de 20e eeuw waren de USA een grootmacht op het politieke toneel. In de 21e eeuw zijn de USA kwetsbaar gebleken, waardoor hun rol op het wereldtoneel ingrijpend zou kunnen veranderen. Daarom is het komende decennium belangrijk; hoe komt het land uit de economische crisis, en gaat het de oorlog tegen terrorisme winnen? Hoe wordt er bovendien gereageerd op andere uitdagingen? Daar is op dit moment niets over te zeggen, maar de machtige rol die de Verenigde Staten nu spelen op het wereldtoneel zal wellicht veranderen. De toekomst moet uitwijzen hoe.